Forrás: Dr. Körmöczi Kinga klinikai orvos

Hibalehetőségek

 Az orvos is lehet „hibaforrás”

• Ha olyan beteget vállal el, akinél nem javasolt a beavatkozás

• Hiányos diagnosztika

• A beteg irreális elvárásainak teljesítése megalapozott ajánlás nélkül

• Nem megfelelő kezelési terv (sebészi, protetikai) készítése

• A sebészi beavatkozás hibái

• Fogpótlás hibák

• A
fogtechnikai háttér hiányosságai

• Elégtelen
felvilágosítás, instruálás, motiválás


Kontrollvizsgálatok elmulasztása

A beteg mint „hibaforrás”

• Elégtelen
szájhigiéne

• Az orvosi
utasítások be nem tartása


Kontrollvizsgálatok elmulasztása

Az implantációs rendszer, mint „hibaforrás”

Műtét közbeni  (intraoperatív) szövődmények

Idegsérülés

Arcüreg-, orrüreg megnyílása

Az Implantátum helyének nem megfelelő irányú előkészítése

Az előkészítő fúró törése

Operációt követő (postoperatív) szövődmények

Az Implantátum törése

A nyálkahártyával fedett Implantátum szabaddá válása

Gyulladás, csontfelszívódás

Az implantációs fogpótlások előkészítéséből adódó hibák

Tervezés hibája   –  lehet sebészi  illetve protetikai

Kivitelezés hibája –  lehet sebészi  illetve protetikai

Orvos-beteg kapcsolat hiányosságai

Implantáció folyamatában bekövetkező hibák          

1. Tervezése (megelőzés)

Túlhaladott ( korszerűtlen) rendszer!!!

Bicortikális (kompressziós) csavar Implantátum

Subperiostealis Implantátum ( csonthártya alatti)

Penge Implantátum

Mechanikai stabilitás elégtelensége

TÖRÉS

Az erőátvitel bonyolult biomechanikai  probléma.

(Biomechanika: élő jelenségek mozgásával foglalkozó tudományág )

Mucositis  (fájdalmas nyálkahártya gyulladás)

rossz szájhigiéne,

csökkent immunrendszer

Periimplantitis

az Implantátum körül kialakult progresszív csontveszteséggel járó gyulladás

Megfelelő Implantátum felület

Ahány fog gyökér annyi Implantátum

Két gyökér, egy Implantátum

Elégtelen felület ->Túlterhelés -> Rossz szájhigiéne –> Periimplantitis

Periimplantitis kezelése

Konzervatív: túlterhelés cskkentése, gyulladás csökkentése mechanikus tisztítással, antiszeptikumokkal

Sebészi: csontveszetés megállítása, esetleges pótlása

Az Implantátum eltávolítása

Fogpótlás típusa

Tisztán Implantátum megtámasztású a jó!!!

Hiba lehet, ha a természetes foggal történik az összekötése

• Eltörik a fogpótlás

• Fazetta sérülés

• Csavar törés

Implantátum törés (ritka)

2. Kivitelezés hibalehetőségei

a. Fúró

b. Hűtés

c. Irány

d. Anatómiai képletek (sinus,nervus alveolaris inferior,
nervus mentalis, …)

e. Suprastruktúra

f. Szájhigiéne

Ellenőrzés

1. Az Implantátum gingivális zárása környékének vizsgálata

2. Röntgen vizsgálat

3. Az occlusio ellenőrzése, az Implantátum terhelésének vizsgálata

 4. Szájhigiénia ellenőrzése

3.  Gondozás hibalehetőségei

Ellenőrzés hiánya

Gingivális zárás plakképződés megakadályozása (orális
szájhigiéne)

A csontintegráció fenntartása optimális erőátvitel,
túlterhelés elkerülése

Az implantológiai munka nemcsak a behelyezésre és a felépítmény elkészítésére korlátozódik.

Miért nem korszerű az ún. bazális Implantátum?

https://youtu.be/zFNH29lrdgM

Az implantáció alapfeltételét jelentő megfelelő minőségű csontállomány pótlása